Yttranden & MediaKungsörn Sverige yttrar sig regelbundet till myndigheter gällande frågor om artskydd, naturvård, inventering och förvaltning av rovdjur. Därtill förekommer vi i media. Nedan listas ett urval av våra yttranden och förekomst i regional och nationell media.

Datum: yttrande/händelse